3. Комуникационни и сървърни шкафове

Комуникационни и сървърни шкафове са необходима част от всяка стандартна структурна кабелна система. Дори и малките офисни или домашни компютърни мрежи трябва да включват комуникационен шкаф. Инсталираните, до всяко работно място, кабели задължително завършват в единия си край с разпределителен панел, който пък се разполага в комуникационен шкаф. Това е така по следните основни причини (далеч не са изброени всички):

Инсталационните UTP и FTP кабели са проектирани за да завършат в двата си края с розетка или разпределителен панел. Така се получава най-добър физически контакт и съответно безкомпромисна връзка за постигане на максималните скорости;
Подредените и развити на разпределителен (пач) панел кабели Ви позволяват да номерирате работните места за перфектна диагностика на евентуални бъдещи проблеми;
Комуникационният шкаф е мястото, където ще бъде поставено и необходимото активно мрежово оборудване, като така то ще е предпазено от външни влияния и ще му бъде осигурена максимално добра среда (включително вентилация, заземяване) за неговата дълготрайна и безпроблемна работа.

Изберете комуникационен шкаф според Вашите нужди, доставен от LANstore.

В зависимост от големината на вашата кабелна мрежа се предлагат различни по големина ракове, но във всички е предвидено да бъдат инсталирани стандартни 19-инчови разпределителни панели, рафтчета, аранжиращи панели, вентилаторни блокове. За по-специални нужди, когато не може да монтиран такъв 19-инчов шкаф, се предлагат 10-инчови такива, но за тях следва бъде закупено по-малко 10-инчово оборудване.

Показване на 38 резултата