1.3. Пач панели за комуникационен шкаф

Свързващите пач панели се разполагат в комуникационния / сървърен шкаф и служат за стабилно терминиране, подреждане и надписване на мрежовите LAN кабели. Най-общо те могат да бъдат за неекраниран кабел и за ширмован такъв и тогава позволяват заземяване. Те са със ширина за 19“ комуникационни шкафове или за малък 10“ рак. Различават се в зависимост от това за коя категория са стандартизирани – cat.5e, cat.6, cat.6A, cat.7A и съответно за какви максимални скорости на компютърната мрежа.

Patch панелът е важен елемент от структурната кабелна система, заедно с кабелите и розетките.

Показване на 2 резултата