1.6.2. LAN тестери

Мрежови кабелни тестери – за проверка правилното свързване на компютърния кабел при розетката и пач панела. Предлага се както стандартен модел със светодиоди, така и тестер с дисплей и измерване дължината на линията и диагностициране на евентуално прекъсване.

Предлаганите тон генератори позволяват търсене на кабел на отдалечено разстояние (до около 300м) и в сноп.

Професионалният Netmapper Pro освен всички функции на кабелен тестер дава възможност за реална проверка на работата на мрежата и свързаното активно оборудване – пинг, скорост.

Показване на 4 резултата