Какво се случи с категория 7?

С приемането от международните стандартизационни организации ISO/IEC и ANSI/TIA на Категория 8 стандарт за структурни кабелни системи, професионалистите се питат „За какво се използват Категория 7 и Категория 7А“?

Първо, нека да изясним, че Категория 7А не е одобрена от американската ANSI/TIA. Говорейки за Категория 7А, имаме предвид СКС Class FA, която беше ратифицирана само от ISO/IEC.

Категория 7 – Class F беше въведена през 2002г. за да предложи по-висока честота (600MHz) и по-добро представяне от категория 6, с идеята, че такива СКС ще могат да бъдат използвани за пренасяне на 10Gb/s. В последствие се разбра, че 500MHz са достатъчни за 10Gb/s и през 2008г. беше приет стандартът категория 6A (Cat.6A) и това направи категория 7 излишна. Все още се намират S/FTP кабели cat.7, но тяхното използване е нерентабилно.

Подобен е случаят с Категория 7А (Class FA). Този стандарт беше приет от ISO/IEC през 2010 и гарантира честота от 1000MHz, като се очакваше, че това ще е достатъчно за бъдещи 40Gbs приложения по меден кабел. Но се оказа, че за скорости от 25Gbs и 40Gbs e необходимa честотa от 2000MHz. Затова ISO/IEC и ANSI/TIA едновременно приеха стандарта Категория 8 специфициран за честоти до 2000MHz. Все пак категория 7А намери своя пазар – кабелите се оказаха подходящи за CATV и AV приложения и дори някои производители на AV оборудване изискват кабел Cat.7A да бъде използван в техните системи.

Освен това, категория 7, 7А използват различни от RJ45 конектори, и в зависимост от производителя, трябва да се използват адаптери за да се провери инсталираната система.

В заключение, ако планирате скорости по-големи от 10Gbs не е обосновано използването на структурни кабелни системи Class F, Class FA и компоненти категория 7, 7А. Изчакайте масовото въвеждане на компонентите Cat.8.

Пламен Хубанов