1.7.1. Розетки за повърхностен монтаж

Розетка за повърхностен монтаж се състои от празна кутия и компютърно гнездо. Кутията може да бъде еднопортова или двупортова, като се избират различна категория keystone гнезда зависимост от необходимата скорост на свързване и защитa от електромагнитни влияния. Кутията за повърхностен монтаж, която предлагаме може да съдържа неекранирани или екранирани жакове от category 5 до cat.6A.

Това е най-икономичния вариант за свързване при работното място, без да е компромис с качеството и скоростта на компютърната мрежа. Когато е необходимо повече модули в една кутия или интегриране и на контакти 220V може да се изполва серията Unica на Schneider-Electric.

Показване на 8 резултата