Каква кабелна компютърна мрежа ни е необходима за офиса?

На първо място, искам да кажа, че тук не говорим за домашния интернет. Категория 5E LAN мрежа е напълно достатъчна в този случай – когато се използват стандартни компоненти и медни кабели, разбира се.

Две от най-важните неща, когато решавате каква LAN да инсталирате в офиса, са СКОРОСТ и МОЩНОСТ – тъй като все повече съвременни устройства са IP базирани и се захранват по мрежовия кабел – Power Over Ethernet (PoE). Някои устройства, като безжични точки за достъп (WAP) изискват както висока скорост, така и голяма мощност, докато други не изискват скорост, но се нуждаят от голяма мощност (като заключващите системи). Някои компютри, например, използват широколентова връзка, но имат ниска консумация на ток и напрежение.

Ето защо, когато преустройвате офиса или го проектирате от нулата, трябва да вземете предвид каква скорост и мощност са необходими на устройствата сега и в бъдеще. Модерният офис предоставя на своите потребители достатъчно бърз интернет, но освен това в него са свързани голям брой PoE устройства. Основните от тях са VoIP телефони, WAP и камери, които се нуждаят от захранване през мрежовите кабели. Сградната автоматизация и осветлението се захранват от електрическата мрежа, но много сензори и контролни устройства изискват PoE.

Мрежата за данни е важна за такива интелигентни сгради. Тя свързва смарт устройства чрез софтуер, който изисква контролни данни от сензори (IoT). В днешно време все повече и повече системи използват Ethernet мрежа за своята работа. Но тази мрежа поддържа много приложения, всяко със собствена нужда от скорост и мощност.

Ето защо изборът на правилната кабелна инфраструктура е от решаващо значение!

Кабелна мрежа категория 6А

Да, използвайте CAT6A за нови офиси или за преустройство на офиси! Тази кабелна мрежа осигурява до 10Gbps, скорост достатъчна не само за нови безжични точки за достъп, но и за всички настоящи и бъдещи смарт офис приложения. В допълнение, необходимостта от кабелно захранване (PoE) за всички IoT устройства определя необходимостта от кабели от категория 6A. Те са екранирани и по този начин намаляват ефекта от повишаване на температурата в кабелните снопове и риска от пожар. Тоест по кабелната система CAT6A може лесно да се предават както високи скорости, така и достатъчна мощност.