Стандартът CATEGORY 8 беше утвърден!

Как да го използваме?

Американският комитет за медни кабелни мрежи TIA TR-42.7 наскоро утвърди спецификациите за категория 8 окабеляване (TIA 568C.2-1), най-новия стандарт, предвиден да поддържа бъдещи приложения със скорости от 25Gb/s и 40 Gb/s (стандартите за тези скорости IEEE 25GBASE-T и IEEE 40GBASE-T предстои да бъдат приети).

След толкова чакане, Вие сигурно се чудите как Категория 8 ще повлияе на кабелните инсталации и техните тестове.

Само за центрове за данни

Новият стандарт описва само трасета с максимална дължина 30м, с максимум 2 гнезда и с честотна лента до 2GHz и по тази причина Вие едва ли ще го използвате в локални мрежи – LAN. Той е специално проектиран за високо-скоростни приложения в центрове за данни, където в бъдеще ще се използват 25Gb/s и 40 Gb/s за връзки сървър – комутатор.

Независимо, че кабели със SFP+ и QSFP+ също могат да поддържат такива скорости, те имат сравнително малък лимит за разстояние – от 5 до 7м. С 30-метровото разстояние, което предлага, Category 8 е много по-гъвкав за случаи, където основните комутатори се разполагат в „края на реда” или в „средата на реда” и е съвместим със съществуващите Ethernet технологии.

Alien Crosstalk – остава

Както знаем от Cat.6A, изискването за екраниране на кабелната мрежа е важно. При Cat.8 влиянието между съседни кабели (alien crosstalk) е още по-голямо притеснение. Тук, все пак, сигналите са с четири пъти по-голяма честота от Cat.6 (4х500MHz). И независимо от добре екранираната структурна кабелна система, параметърът Alien Crosstalk (както и всички други параметри) трябва бъде тестван и да се гарантира, че е в рамките на стандарта.

Непрекъсваемостта на екранировката е задължителна

Ако не сте правили екранирани кабелни системи, при категория 8 трябва да се научите. Тук всичко е добре екранирано и добре заземено! Много е важно екранировката да не прекъсва никъде – от един екраниран и заземен пач панел в заземен шкаф до друг екраниран и заземен пач панел в друг заземен шкаф. Прекъсването на екранировката ще доведе до провал в теста.

Имате време

Спецификациите за Cat.8 са ясни, но стандартите IEEE 25GBASE-T и IEEE 40GBASE-T предстоят. Основните производители на тестово оборудване все още не са готови с уредите, които да осигурят лесна и бърза проверка на изградените мрежи. Компонентите за структурни кабелни системи категория 8, все още са рядкост.

/по Mark Mullins – Fluke Networks/