Референции

МЕЖДУНАРОДНИ
(структурни кабелни системи, изградени с INFRA PLUS – Schneider Electric компоненти)

БЪЛГАРСКИ
(
структурни кабелни системи, изградени с INFRA PLUS – Schneider Electric компоненти)

 • Ин Тайм ООД, гр.София
 • DHL-България, гр.София
 • ЦБА- Банско, гр.Банско
 • Маймекс АД, гр.София
 • Бесттехника ЕООД, гр.София
 • Банка ДСК, гр.София (Mall Sofia)
 • Банка ДСК, гр.Пещера
 • Банка ДСК, гр.Стара Загора
 • Национален медицински координационен център, гр.София
 • FADATA, гр. София
 • Национален статистически институт, гр. София
 • Инжстрой, гр. София
 • HIT хипермаркет, гр. София

БЪЛГАРСКИ
(
структурни кабелни системи, изградени с ACNET компоненти)