5.2. Управляеми суичове

Управляеми суичове позволяват конфигуриране на комутатора посредством конзолен порт, CLI интерфейс, SNMP агент или през WEB браузър. Тези суичове често са Stackable (т.е могат да се свързват в пакет за общо управление). Функциите им за настройка включват:

VLAN, Spanning Tree, Link aggregation, Loop protection, Quality of Service, IGMP snooping, Security functions и много други.

Управляемите комутатори производство на PLANET Technology често имат и Layer 3 функции като статично рутиране (задаване на софтуерни маршрути) или поддържат изцяло динамични маршрутизиращи протоколи RIP and OSPF.

Тези устройства са предназначени за корпоративни компютърни мрежи, където многобройните функции за управление улесняват работата при множеството мрежови устройства и сложни връзки.

Разновидност на управляемите суичове са Smart комутаторите, които предлагат само основните и най-често използвани функции за управление и се конфигурират само през WEB браузър.

Показване на единичен резултат