5.1.1. 100 Mbps Ethernet switch

10/100 суичовете свързва компютри, принтери, HDD и други периферни устройства в компютърната мрежа със скорост до 100Mbps (Fast Ethernet). Тези комутатори могат да бъдат rack-mounted (за монтаж в 19″ комуникационен шкаф) или desktop.

Показване на единичен резултат